• Qendrime te EMN

  Rrjeti Mysliman Evropian- Sepse Evropa ka Rëndësi!

  Monday December 12th

  Deklaratë për shtyp e Rrjetit Mysliman Evropian për situatën aktuale në Halep dhe Siri Vuajtjet e banorëve të Halepit, bombardimet masive dhe shkatërrimi i qytetit na kanë lënë pa fjalë. Pamjet e ardhura nga Halepi...

  Migrimi si sfidë globale

  Monday January 9th

  Një qëndrim i lëshuar nga Rrjeti i Muslimanëve Evropianë Koncepti i migrimit, i cili përfshin kërkesën për azil për shkaqe politike dhe jopolitike, është përbërës i krijimit të zhvillimit islamik dhe një pjesë përbërëse e...

  Radikalizimi – Nevoja për një reagim të përbashkët

  Sunday January 8th

  Hyrje  Fenomeni i radikalizimit brenda komuniteteve myslimane në Evropë, në mënyrë të kuptueshme zë një vend kryesor në ndërgjegjen publike. Aktet e fundit terroriste të kryera nga individë të cilët pretendojnë se veprojnë në emër...

UPCOMING EVENTS

Summer School of the EMN Research Academy: "Re-Envisioning European Islam: Past, present and future", 11th to 15th September 2017

Join the EMN summer school to reflect on the Muslim heritage, current challenges and the vision of the future of Islam and Muslims in Europe with a multidisciplinary group of international students, researchers and experts from grass root level.
READ MORE